Tuesday, November 10, 2009

Pengurusan Kemiskinan Secara Islam

Kemiskinan menjadi agenda utama yang diberi penekanan oleh seluruh negara di dunia. Hal ini terbukti apabila wujudnya kategori-kategori negara yang dibahagikan mengikut pendapatan sesebuah negara. Negara-negara tersebut diklasifikasikan kepada Negara Maju, Negara Sedang Membangun dan Negara Mundur. Bagi Negara Mundur, mereka berusaha untuk mengeluarkan negara mereka menuju ke arah Negara Sedang Membangun. Bagi Negara Sedang Membangun pula, mereka berusaha menjadikan negara mereka Negara Maju. Negara Maju pula, mereka berusaha untuk mengembangkan negara mereka lebih maju daripada masa sekarang. Namun begitu, agenda ini seolah-olah tidak pernah ada penghujungnya. Kemiskinan tetap berlaku di mana-mana negara. Malah jurang di antara individu yang kaya dan individu yang miskin semakin luas.

Keadaan ini berlainan sekali berlaku di zaman Rasulullah s.a.w. Hal ini kerana pada zaman Rasulullah s.a.w, tidak terdapat fakta menyatakan bahawa baginda membasmi kemiskinan yang berlaku di zaman tersebut. Begitu juga di zaman pemerintahan Khalifah Al-Rasyidin. Pada kedua-dua zaman tersebut golongan yang kaya akan sentiasa membantu golongan yang miskin. Antara individu miskin yang terdapat pada zaman Rasulullah s.a.w ialah Abu Hurairah r.a dan Bilal bin Rabah r.a . Individu yang kaya di zaman Rasulullah s.a.w pula Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan Abdul Rahman bin Auf .

Pengurusan kemiskinan yang dilakukan pada masa ini dengan zaman Rasulullah s.a.w sangat berbeza kerana pada zaman ini kemiskinan dianggap suatu perkara yang harus dibasmi sedangkan pada zaman Rasulullah s.a.w perkara tersebut tidak dilakukan. Perkara sebegini menarik minat penyelidik* untuk mengkaji lebih mendalam tentang kaedah-kaedah yang telah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w untuk mengurus golongan miskin di zaman baginda.

Kemiskinan seringkali dianggap suatu perkara yang buruk. Kemunduran pula seringkali dikaitkan dengannya. Ia seolah-olah tidak langsung terselit kebaikan di dalamnya. Berlainan pula dengan kekayaan. Kekayaan seringkali digandingkan dengan pembangunan dan kemajuan.

Namun begitu, keadaan ini tidak dianggap oleh Rasulullah s.a.w dengan pengertian yang sedemikian rupa. Sebaliknya Rasulullah s.a.w mencampur adukkan golongan miskin dan kaya di dalam sebuah masyarakat. Walaupun ia kelihatan janggal pada masa ini, masyarakat Madinah pada ketika itu diketuai oleh Rasulullah s.a.w merupakan masyarakat yang harus dijadikan model ikutan sepanjang zaman.

Kejanggalan itu berlaku kerana keunikannya. Salah satu keunikan yang dimiliki oleh masyarakat Madinah pada ketika itu adalah terletak di dalam sistem mengurus kemiskinan yang digunapakai oleh Rasulullah s.a.w . Keharmonian yang terbina di antara individu yang miskin dan individu yang kaya menggambarkan bahawa kemiskinan yang berlaku bukanlah suatu perkara yang disifatkan sebagai kemunduran sepertimana yang disifatkan pada masa ini.

Oleh itu, bagi mewujudkan kembali keharmonian dan kesepaduan yang wujud di antara golongan yang miskin dan golongan yang kaya, terminologi kemiskinan harus dikaji semula mengikut definisi yang didefinisikan oleh al-Quran dan hadith Rasulullah s.a.w. Selain itu, sistem mengurus kemiskinan yang digunakan oleh Rasulullah s.a.w juga harus dikaji bagi mengembalikan semula keharmonian yang dirasai pada ketika itu.


* Enty ini merupakan sebahagian daripada proposal saya.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...