Wednesday, August 27, 2008

Mengenal Diri

Allah menganugerahkan manusia ini pelbagai karenah. Manusia boleh dikategorikan kepada tiga sifat iaitu akal, perasaan dan fizikal. Seseorang mampu menguasai individu lain apabila dia mampu meletakkan individu tersebut dalam ketiga-tiga sifat tadi. Manusia yang seimbang adalah manusia yang yang mampu menguasai ketiga-tiga sifat tersebut. Ketiga-tiga sifat tersebut ada pada Rasulullah S.A.W. Manusia biasa sukar untuk memiliki ketiga-tiga sifat tersebut.

Manusia yang sifatnya pada akal bermaksud dia merupakan individu yang memerlukan hujah yang berfakta untuk setiap persoalan yang dikemukakan olehnya. Manusia yang sifatnya pada perasaan pula tidak memerlukan kepada hujah tetapi cukup hanya dengan menyentuh hatinya. Contohnya melalui pujukan, atau dengan bercerita mengenai kasih sayang ibu. Manakala manusia yang sifatnya pada fizikal merupakan individu yang mempertahankan hujahnya dengan perbuatan. Contohnya bergaduh dan pukul.

Begitu juga dalam memahami hati manusia. Hati adalah perasaan. Jadi utuk memahami segala persoalan yang bersangkutan dengannya tidak boleh sama sekali untuk kita mencari hujah yang berlandaskan akal fikiran dan kekuatan fizikal kecuali sekiranya ada dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu dalam memahami kewujudan Allah S.W.T, firman Allah banyak menyuruh kita berfikir melihat ciptaannya (perasaan), mengkaji (akal) dan merjalan keseluruh pelusuk dunia (fizikal). Semuanya adalah kerana manusia tidak mampu mengenal Allah S.W.T hanya melalui akal, fizikal ataupun perasaan semata-mata.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...